Participa als Jocs Florals!

Ja ha sortit la convocatòria dels Jocs Florals 2011. Veuràs les bases penjades als murals de l'institut, però te les copiem aquí perquè ho tinguis més a mà.


JoCS FLoRALS --
Institut MONTSERRAT
CURS 2010/2011
BASES1. Participació: hi pot participar tot l’alumnat de l’Institut. Es poden presentar escrits a més d’una modalitat.
2. Modalitats: poesia, prosa, teatre i guió cinematogràfic o televisiu.
3. Llengües: catalana, castellana, anglesa, francesa i italiana.
4. Tema: lliure.
5. Categories: A (1r i 2n d’ESO); B (3r i 4t d’ESO); C (1r i 2n de Batxillerat).
6. Presentació: els escrits s’han de lliurar obligatòriament
a)via e-mail, a l’adreça de correu electrònic institutmontserrat@xtec.cat, indicant a l’assumpte Jocs Florals 2011, el pseudònim, el títol de l’escrit i la categoria a la qual pertany;
b)impresos, dins d’un sobre gran, a l’exterior del qual han de figurar les següents dades:
Pseudònim (mai el nom)
Títol de l’escrit
Categoria (A, B o C)
Modalitat (poesia, prosa ...)
A l’interior d’aquest sobre gran hi ha d’haver un sobre petit. A l’exterior d’aquest sobre petit s’ha d’escriure el mateix que a la cara del sobre gran (pseudònim, títol, categoria, modalitat); dintre, hi ha d’haver un full amb el nom complet, el curs i el grup de la persona participant.
7. Característiques que ha de tenir la presentació dels escrits:
fulls blancs DIN A-4, mecanografiats a una sola cara
interlineat 1,5
extensió no superior a tres fulls
35 línies per full
cos de lletra 12
l’extensió màxima del teatre i el guió és de 10 fulls
8. Premis: cada categoria i modalitat tindrà un primer i un segon premi. El jurat podrà declarar desert algun dels premis si cap de les obres presentades el mereix. Els premis es lliuraran el 27 d’abril, diada de la Mare de Déu de Montserrat.
9. Calendari i lloc de presentació: els textos es podran presentar als seminaris de llengua catalana, castellana, francesa, anglesa o italiana, segons la llengua en què estiguin escrits. El termini de presentació acabarà el divendres 18 de març.
IMPORTANT: els treballs presentats després de la data límit, o aquells que no compleixin les normes de presentació detallades en els apartats 6 i 7, quedaran eliminats.

Comentaris

Entrades populars